Boeing 777-FS2 N889FD FEDEX

Boeing 777-FS2 N889FD FEDEX na trasie Osaka – Paryż, złapany rano 11 kwietnia nad Warszawą. Wysokość przelotu 10973 m.